Posts Tagged ‘Benlik’

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Pazartesi, Aralık 21st, 2009

 

 Eğitim psikolojisi; psikolojinin bulgularının bireyin eğitiminde nasıl kullanılacağını araştıran bir daldır.

 Birey, hangi yaşta hangi yetenekleri geliştirmektedir ve yetenekleri geliştirici hangi eğitimler verilebilir, bunu araştırır.

 Amacı; bireyi kendi yetenekleri doğrultusunda en üst düzeyde yetiştirmektir.

 

 Eğitim psikolojisi, eğitime 4 alanda katkıda bulunur:

 1-Öğrencinin gelişimi ve tanınması açısından katkıda bulunur. Çocuğun; bedensel, duygusal, cinsel, toplumsal, törel, zihinsel vs. açılardan gelişimi konusunda bize bilgiler verir. Bireye eğitim açısından nasıl yardımda bulunabileceğimiz konusunda yol gösterir. Örneğin; cinsel açıdan bir çocuğa davrandığımız gibi bir ergene ya da yetişkine aynı davranamayız.

 2-Öğrenmeye elverişli ortamın hazırlanması konusunda katkıda bulunur. Eğitimin amacına ulaşabilmesi için öğrenmede bireyin güdülenmesi bakımından nasıl bir fiziksel ve psikolojik çevreye ihtiyaç vardır, bu konuda bize bilgi verir.

 3-Öğrenmenin gerçekleşmesi açısından katkı sağlar. Öğrenmede nasıl bir yöntem izlememiz konularında bize bilgi verir.

 4-Öğrenilenlerin değerlendirilmesi açısından bize yardımcı olur. Eğitim hedeflerinin amacına ulaşıp ulaşmadığını nasıl doğru bir şekilde ölçeriz, bu konuda bize yardımcı olur.

 

  Öğretmenin eğitim psikolojisi açısından görevleri:

 1-Öğrencileri olabildiğince bütün yanlarıyla tanımak.

 2-Öğrencilerin ulaşabileceği eğitim hedeflerini saptamak.

 3-Öğrencilere öğrenim yaşantıları hazırlamak.

 4-Öğrenme ortamını hazırlamak.

 5-Öğrenim yaşantılarını gerçekleştirir.

 6-Öğrencilerin öğrenip öğrenmediklerini değerlendirmek.     

 

 Eğitim psikolojisinde kullanılan araştırma yöntemleri:

 

 1-Deneysel yöntem; zeka, cinsiyet, yaş gibi değişkenler eşitlendikten sonra iki grup alınır:

 Deney grubu ve kontrol grubu, denenceler denekler üzerinde denendikten sonra kontrole tabi tutulurlar.

 2-Korelesyon yöntemi; iki farklı grubun araştırma konusuna verdikleri tepkileri benzerlik ve farklılıklar açısından karşılaştırmak.

 3-Olay inceleme; problemli, başarısız öğrencilerin problemlerinin, başarısızlıklarının nedenlerinin incelenmesidir.

                                  ——–

 

 Kişilik; kişiyi kişi yapan, kişiye has özelliklerin toplamıdır. Giyinişi, yürüyüşü, konuşması, düşünceleri her türlü özellikleridir.

 Benlik; kişiliğin öznel yanıdır. Bireyin kendisini algılayış şeklidir. Benlik, çocukta çok erken yaşlarda gelişir. Bu nedenle onun yaptıklarını doğru değerlendirmeli, ceza ve ödül gerektiği yerlerde verilmelidir. Aksi halde yanlış değerlendirmeler çocukta yanlış benlik gelişimine yol açar.

 

 Güdüler:

 Güdülenme; amaç davranışa ulaşmak için kişinin içinde uyanan istektir. Yani herhangi bir hedefe ulaşabilmek için veya bir haz elde edebilmek için kişinin içinde uyanan istektir. Hangi alana yönelik isteme ağır basarsa o yapılır.

 

 İnsanda 6 çeşit güdü vardır:

 1-Beden güvenliğini koruma güdüsü; üşüyünce giyinmek, acıkınca yemek yemek vs.

 2-Cinsel tatmin güdüsü; okşanmak, sevilmek, sevgili edinmek, evlenmek vs.

 3-Sevilme ve kabul edilme güdüsü; başkaları tarafından sevilmeyi istemek, dışlanmamak vs.

 4-Toplumda yer edinme ve tanınma güdüsü; toplumca değer verilen bir meslekte çalışmak ve başarılı olmak vs.

 5-Zihinsel yaşam ve yaratıcılık güdüsü; kişinin kendisine ait bir ürün ortaya koyma istemesidir.

 6-Kendini bilme ve geliştirme güdüsü; bireyin kendini tanımak ihtiyacından doğup, bulunduğu konumdan daha ilerde olmayı istemesi gibidir.

 Bütün yeteneklerini geliştirmiş bir insan, kendisini gerçekleştirmiş bir insandır.

                               —————–

 

 İrdeleme; etkileşime geçilen “karşıt” ile yapılacak iş için amacın karşılaştırılması ve alınan bir seri kararlardır.

 Karşıt; bireyin karşısında duran, etkileşime geçebileceği canlı cansız her türlü objedir.

 

 İrdelemenin uzun sürmesinin nedenleri:

 1-Ulaşılmak istenen hedefin belirsiz olmasıdır.

 2-Hedefi zorla başkasının belirlemesidir.

 3-Çevre şartlarının uygun olmaması, bireyin aşamayacağı kadar güç ve çok engellerin olmasıdır.

 4-Amacın toplumsal normlara, kanunlarca uygun olmamasıdır.

 5-Birey, erişilmesi daha kolay bir amaçla güdülerini tatmin edebiliyordur.

 6-Eyleme geçmenin kendisi için çok geç olacağını düşünüyor ve kendine güveniyorsa.

 7-Bilgi, beceri yönünden yetersizse.

 8-Bireyin benlik duygusu, kişilik özellikleri bu işi yapmasına engel oluyorsa.

 9-Eylemin sonucundaki ürünün beklentilerinden farklı olacağını düşünüyorsa.

 10-Bu ürünün düşük olmasıyla maneviyatının bozulacağını düşünüyorsa irdeleme uzun sürer veya güçleşir.

 

 Eğer bireyin elde ettiği ürün güdülerini tatmin ediyorsa birey mutlu, huzurlu olacaktır. Aksi halde bir gerilim içine girecektir.

 

 Ürünün düşük olması halinde bireyin göstereceği davranışlar:

 1-Ya başarısızlığını kabullenip işe tekrar başlar.

 2-Ya davranışlarında donma” denilen bir safhaya girer. Hiçbir şey yapamaz donar kalır.

 3-Ya saldırır, nefret eder hatta intihar” bile edebilir.

 4-Ya da ruh sağlığı bozulur, şuurunu kaybeder veya içine kapanır. Kendine güvenini yitirir, tekrar baştan başlamaya gücü yoktur.

                              ————

 Gelişim; hem nitelik hem de nicelik bakımından belli bir düzeye erişmektir. Gelişim kavramı, büyüme, olgunlaşma, öğrenme ve hazır bulunuşluk kavramlarını içine almaktadır:

 1-Büyüme; ölçülebilen özelliklerdir. Bedenin gerek boy gerekse ağırlık bakımından artış göstermesidir.

 2-Olgunlaşma; bireyin herhangi bir işi yapabilecek düzeye gelmesidir. Örneğin; zihinsel gelişimi istenen düzeye gelmeyen birisi, okuma yazma öğrenemez.

 3-Öğrenme; davranışta meydana gelen değişmelerdir. Eğitim açısından önemli olan bu davranış değişikliğinin istendik yönde olmasıdır.

 4-Hazır bulunuşluk; bireyde belli bir olgunlaşma gerçekleştikten sonra bireyin o olgunluğa ait herhangi bir işi yapabilecek durumda olmasıdır.

 

 Gelişimin niteliğini belirleyen genel kurallar:

 1-Gelişim: kalıtım ile çevrenin etkileşiminin bir sonucudur.

 2-Geşim derece derece ve süreklidir. Bazen yavaşlar, bazen hızlanır. Her safhanın gelişim hızı aynı değildir.

 3-Organizmanın bütün özellikleri aynı zamanda gelişmez.

 4-Gelişimin hızlı olduğu yaşlar 1-6 yaş dönemidir. En hızlı olduğu dönemse ilk dört yaştır. 12-14 arassında da hızlıdır ancak bu kadar değildir.

 Gelişimde hem “bütünleme” hem de “ayrımlama” vardır.

 Bütünleme; çocuk kas gelişimini tamamlamadığı için bütün vücuduyla hareket eder. Bir organın yapacağı işi tüm vücuduyla yapar.

 Ayrımlama (tümevarım); çocuk önce parça parça öğrenir daha sonra birleştirir.

 

 Eğitim, bireyin gelişimine uygun olmalıdır. Birey belli olgunluğa erişmemişse ona bir şey öğretilemez.

OSCAR WİLDE – “DORİAN GRAY’İN PORTRESİ”

Pazar, Mayıs 31st, 2009

OSCAR WILDE:

 

“Ben dehamı hayatıma, eserime ise yalnızca hünerimi koydum”.

 ‘‘DORİAN GRAY’İN PORTRESİ’’nden:

                                       

- Liberaller, her şeyin fiyatını bilir ama hiçbir şeyin değerini bilmez…

*

 - Tecrübe, herkesin hatalarına verdiği isimdir.

*

- Mutluluk; ulaşılacak bir istasyon değil, yolculuğun ta kendisidir.

*

 - Ciddiyet, sığlığın tek sığınağıdır.

*

 - Ziyan olmuş hayat yoktur, sadece gelişimi durmuş hayatlar vardır.

*

 - Gelişimi engellenmiş hayattan daha kötüsü yoktur.

*

 - Erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlarsa sonuncusu olmak isterler.

*

 - Evliliğin en çekici yanlarından biri, yalan söylemeyi eşler için gerekli kılmasıdır.

*

 - Erkekler yorgunluktan, kadınlar meraktan evlenirler. Sonunda ikisi de hayal kırıklığına uğrar.

*

 - Evlenmenin gerçek kusuru, insanı bencillikten alıkoymasıdır. Oysa bencil olmayanlar renksiz kişilerdir.

*

 - Kadınlar bizde şaheser yaratmak istemini uyandırırlar fakat onları gerçekleştirmemizin durmadan önüne geçerler.

*

 - Güzel kadınların kocaları, adam öldürenlerle birdir.

*

 - Kadınlar, eksiklerimizden dolayı severler bizi. Yeteri kadar kusurluysak her şeyi bağışlarlar bize, zekamızı bile…

*

 - Ilımlılık kötü bir şeydir, yeter dediğimiz yavan bir yemek, aşırı dediğimizse bir şölendir.

*

 - Bağışlatmak elde değilse, unutmak elimizdedir.

*

 - İnsan hayatı, başkalarının yanılgılarını yüklenecek kadar uzun değildir.

*

 - Tanımlamak, sınırlamaktır.

*

 - Her gösterişli hareketiyle insan, bir düşman kazanır. Sevilmek için bayağı olmalı.

- Her yolun sonu birdir; hayal kırıklığı.

*

 - Suç, aşağı sınıfların malıdır.

*

 - İnsanın sık sık yaptığı her şey, bir zevk haline gelir.

*

 - Hayatı sanat açısından ele alan adamın kalbi; beynidir.

*

 - Yaşlılığın acı yanı; insanın yaşlanması değil, genç kalmasıdır.

*

 - Kendimi ele verdim mi içimden bir şeyler eksilmiş gibi. İnsan hayranlığını sözlerle anlatmaya kalkışmamalı.

*

 - Tatsız, tuzsuzdur kır hayatı! Yapacak işleri çok olduğu için erken kalkıyorlar, düşünecek işleri olmadığı için de erkenden yatıyorlar.

*

 - Başkaları hakkında iyi düşünmemiz, kendimizden korkmamızdan ötürüdür. İyimserliğin temeli yılgınlıktır.

*

 - İnsan aşık oldumu, işe kendini aldatmakla başlar, başkalarını aldatarak da bitirir.

*

 - İnsanlar en çok kendilerine lazım olan şeyi, başkalarına vermeye pek düşkündür.

*

 - Kitapların ahlakından değil olsa olsa, iyi ya da kötü yazılmış olduğundan bahsedilebilir.

*

 - İnsanların ahlaka aykırı dediği kitaplar, utançlarını yüzlerine vuran kitaplardır.

*

 - Saklarsan, en bayağı şey bile çekici bir nesne haline gelir.

*

 - Bilinçle, korkaklık aynı şeydir.

*

 - Herkesi seviyorsan, hiç kimseyi sevmiyorsun demektir.

*

 - Eksikliklerimizi, kendilerinde gördüğümüz kişilere tahammül edemeyiz.

*

 - Güzellik, dehanın başka bir çeşididir.

*

 - Evrenin gerçek sırrı görünmeyende değil, görünendedir.

*

 - Başkalarının toplayacağından korkmasak, atacağımız bir yığın şey vardır.

*

  - Bütün sanat eserleri, bir yüzey ve sembolden ibarettir. Yüzeyin ötesine geçmeye kalkanlar kendilerini büyük tehlikeye atarlar.

*

—————

                                                     

- İki dünya vardır; biri kendinden sözedelim ya da etmeyelim “gerçek dünya”, öbürü de sözedilmezse varolamayan “sanat dünyası”.

*

 - Sanat eseri ile tabiat eseri arasındaki fark; sanat eseri daima tektir, tabiat ise yarattıkları kaybolmasın diye aynı şeyi tekrarlayıp durur.

*

 - Tanrı insanı, insan da sanat eserini yaratır.

*

- Vatanseverlik, gaddar insanların erdemidir.

*

 - Ruh, bedende ihtiyar olarak doğar. Beden, ruhu gençleştirmek için ihtiyarlar. Platon, Sokrates’in gençliğidir…

………………….

EMİL AJER

 “Kral Solomon’un Bunalımı” adlı eserinden:

- Faşizm; bir duyarsızlaştırmadır.

- Deha, her kusuru bağışlatır.

- Kendimizi düşünmemek için, bir başkasını düşünürüz.

 – O kendine benzemez kötü gösterir…O işleri, asıl düşünmesi gereken bir başkası yerine yapardı.

 – Kendi benliği hakkında karar verememiş, çevresiyle problemleri olan, tükenmekte olan şeylerle ilgilenen insanların, tedavisi zordur.

 – Her şey, daha iyisi bulunmadığı için vardır.

 – İnsan her zaman, kendinden daha küçük birine ihtiyaç duyar.

 – İnsan sanıldığından daha yaşlı, düşünüldüğünden ise daha gençtir.

 – Adlarını bilmezsen, kişisel olmaz, yük hafifler.

 – Her şey aslında, hiçbir şeyle aynı şeydir.